ČESKÁ ŠKOLIČKA   »   O školičce

Na podzim roku 2012 začala výuka českého jazyka pro řecko-české děti ve spolupráci s „Českou školou bez hranic (ČŠBH)“. Program je speciálně vytvořený pro potřeby vícejazyčných a multikulturních dětí a je založený na výukové osnově a metodách využívaných vzdělávacími institucemi v Čecké republice. V současné době nabízíme lekce pro děti prvního a druhého stupně ZŠ, pro předškolní děti a pro malé i dospělé cizince se zájmem o češtinu.

Aktivita našeho spolku „Česká školička v Řecku“ ve měste Thessaloniki a v oblasti Pierias pod Olympem má za cíl vytvořit stabilní podporu dětí ze smíšených manželství ve dvojjazyčné výchově. Učitelé navádí děti i rodiče ke správnému pochopení látky, inspirují je a motivují. Vedle dětí s českým původem ovšem poskytujeme výuku českého jazyka i pro příznivce Česka a české kultury. Snažíme se tak prohlubovat vazby mezi Řeckem a Českou republikou, skutečnost, jež se do budoucna může promítnout v nabídce pracovních míst pro nastupující dvojjazyčnou generaci.

Symbolické příspěvky na provoz našeho neziskového občanského sdružení jsou dostupné pro všechny. Za pomoci daru ČR, přispění dárců, rodičů, přátel našeho spolku a nás, co se práci s nasazením věnujeme, budeme i nadále myslet na neustále se zvyšující kvalitu vyučovacích hodin, na různorodost akcí a na přátelské vazby našich členů.

Výuka probíhá v prostorách spolku, v zapůjčené třídě v Peraie a pro žáky z okolí Katariny v zapůjčené tříde v Leptokárii. Materiály používané v hodinách jsou pečlivě vybírány našimi vyučujícími a doporučovány školiteli učitelů krajanských komunit v zahraničí. Při výuce se používají klasické formy školní a jazykové výuky, tak i práce s textem, metoda výuky hrou, hudbou (poslechem CD či hrou na klavír), výtvarnou výchovou. V hodinách vede váuku odborný vyučující a asistuje mu student vyslaný z českých univerzit přes program Erasmus+.

Způsob výuky + nadstavbové programy:
- výuka každý týden na 2-3 vyučovací hodiny v různých skupinách + vedení k domácí přípravě
- hraní pro předškoláky v přírodě
- celodenní workshopy v Leptokárii
- letní hry v Leptokárii
- programy, doprovodné akce, česká knihovna 
AKTIVITY ...
O SPOLKU PARTNEŘI KONTAKTY
ČESKÁ ŠKOLIČKA Program výuky O školičce Učitelé ČESKÁ KNIHOVNA DOPROVODNÉ AKCE STUDIUM V ČESKÉ REPUBLICE
2015 ....... 2021 © www.ceska-skolicka.cz webdesign | websystem | KAO.cz